KUTIPAN SEMASA
JUN 2019

Papar Dokumen

Tapak Analisa Offline Excel Sistem ePelaporan j-QAF PERDANA dan KHAS 2019
12 July 2019 admin

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
Analisis Offline (PERDANA v10.2)

Tapak Analisa Sistem ePelaporan j-QAF

 1. Tapak analisa ini dalam bentuk format Microsoft Office Excel
 2. Untuk analisa Jun.
 3. Manual pengguna ada disediakan dalam bahan yang diedar.

Peringatan Tambahan:

 1. Pastikan Folder eksport analisis ditempatkan  dalam folder BPI tanpa ada perubahan pada nama folder tersebut. C:BPI.
 2. Sekiranya data eksport analisis tidak berjaya dieksport ada beberapa kemungkinan:
 • Maklumat "LOKASI" samada bandar @ luar bandar pada Kemaskini Maklumat Sekolah tidak diisi
 • ataupun maklumat Kategori Murid Berkeperluan Khas pada profail murid tidak diisi dengan lengkap.
© 2019 e-jQAF Sistem Storan Data Epelaporan JQAF
Bahagian Pendidikan Islam,
Kementerian Pendidikan Malaysia